/ Despre noi

Despre noi Comuniune Ortodoxa

Participând la darurile lui Hristos Cel  Înviat, care ne sunt oferite prin intermediul Sfintelor Taine ale Bisericii, şi văzând dificultăţile şi supărările prin care trec mulţi oameni, ne-am gândit noi, un grup de tineri ortodocşi din diferite ţări, să încercăm să arătăm acest izvor nesecat de bunătăţi tuturor celor care nu au ştiinţă de el şi însetează după apa cea vie.

Această strădanie a noastră – începută inițial sub forma www.ortodoxiaunita.ro – este un mod spontan de comunicare generat de dragoste, cu scopul ca cei care doresc, să cunoască persoana lui Hristos. Nu este o propagandă religioasă care să contravină duhului Evangheliei. Hristos nu doreşte ucenici făcuţi cu forţa, care să nu ştie în cine cred, ci comuniunea  noastră cu El, pentru a ne oferi harul şi mântuirea Sa.

Respectăm libertatea şi particularităţile fiecăruia. Naţionalitatea lui, limba lui, tradiţia lui. Pentru aceasta, mesajul Evangheliei este oferit, prin intermediul textelor postate de „Ortodoxia Multilingvă”,  curat, în fiecare limbă, fără să se aducă vreo atingere celor de mai sus.

Prezentăm mai ales credinţa şi viaţa ortodoxă, tezaurul liturgic al Bisericii, interpretarea patristică a Sfintei Scripturi şi, în mod special, cunoaşterea  empirică şi comuniunea cu Mântuitorul nostru – Dumnezeu şi Om, prin intermediul vieţii Sfinţilor noştri.

Sfinţii sunt icoane vii ale Arhetipului Hristos, deoarece au trăit conform Evangheliei Lui,  devenindu-I urmaşi în ce priveşte dragostea şi sacrificiul pentru lume. Biserica Ortodoxă nu a încetat niciodată până astăzi să nască Sfinţi, care, cu harul pe care l-au primit, ajută şi fac minuni.

Ne străduim astfel să aducem o contribuţie la pacea lumii şi la materializarea dragostei fără de care nu este posibil ca lumea să supravieţuiască. Hristos este Dumnezeul dragostei, lumina, adevărul, viaţa oamenilor şi Singurul Mântuitor.

„Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul!”