/ Category / Sfinţi şi Cuvioşi – Viaţa

Sfinţi şi Cuvioşi – Viaţa

O, preaslăvită minune! În vremurile cele mai de pe urmă, ca un sfeșnic prealuminat, a strălucit lumii Nectarie cel înțelept…
Ce des auzim paşii îngerilor pe paginile Sfintei Scripturi! Dacă vom reuşi, cititorule, s-o citim pe-ndelete, am vedea cum îngerii…
Cinstea cea mai mare se cuvine doar lui Dumnezeu. A da făpturii cultul suprem înseamnă idolatrie şi cine săvârşeşte acesta…
Cu trei săptămâni în urmă, am cinstit pe Sfinţii Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic, cei care au dus la…
Lecția pe care am primit-o de la Cuviosul Mucenic Efrem cel Nou Mărturia unui medic patolog Ieri am dus o iconiță…
„Precum oarecând porumbelul a vestit lui Noe contenirea potopului, și îmblânzirea Stăpânului, așa și Sfintele tale Moaște fericite, ne-au pricinuit…
Întru această zi, facem pomenirea Sfântului Mare Mucenic Nestor, care, cu binecuvântarea Sf. M. Muc. Dimitrie, a biruit pe ucigătorul…
- Părinte, mă gândesc că, dacă aş fi văzut roata Sfintei Ecaterina, aş fi murit de frică. - Dacă ai…
Toţi trei au trăit şi pătimit în secolul al XVIII-lea, cum foarte apăsat glăsuieşte stihira întâi din Cântarea a 7-a…
Troparul Sfântului Mare Mucenic Artemie, glasul al 4-lea: Mucenicul Tău, Doamne, Artemie, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de…