/ Sfinţi şi Cuvioşi / Sf. M. Mc. Eustatie și familia sa

Sf. M. Mc. Eustatie și familia sa

Sf. M. Mc. Eustatie și familia sa„Al doilea Iov, Eustatie, cu viața sa, a pus înaintea noastră nevoințele și cununile și pe sine însuși pildă de răbdare spre îndemnarea noastră către virtuți, întrecând cu adevărat pe Iov în virtute, ca unul ce a suferit împreună cu soția sa și cu fiii lui mucenicia. Pe cel ce este credincios în viață și neclintit în ispite și nevoințe biruitor, pe acela să-l punem rugător către Hristos, ca să dăruiască sufletelor noastre luminare și curăție de păcate.”

„Diamantule cu sufletul, cum te vom lăuda după vrednicie pe tine? Căci ai covârșit slăbiciunea firii și, rămânând fără de avuții și de fii și de soție, nicidecum nu ai cârtit; ci ai strigat acel fericit și pururea pomenitul glas al lui Iov: Domnul a dat, Domnul a luat, precum a părut Domnului, așa s-a și făcut. Dar Dumnezeu, pe Care L-ai iubit și de Care cu aprindere ai dorit, iarăși ți-a dăruit ție pe iubiții tăi fii, purtând de grijă ca să se facă împreună cu tine mucenici. Cu care împreună ți-ai și împlinit fericitul sfârșit prin multe chinuri. Ci luându-i și pe dânșii rugători cu tine, Eustatie mult-răbdătorule, roagă-te să ne mântuim noi de fărădelegile noastre.”

Viața și martiriul Sfântului Eustatie și a soției sale Teopista, cu cei doi fii: Agapie și Teopist o puteți citi, pe larg, aiciSf. M. Mc. Eustatie și familia sa

Sf. M. Mc. Eustatie și familia sa

Comments are disabled