/ Cuviosul Paisie Aghioritul / Minuni după adormirea Cuviosului Paisie Aghioritul (B) Intervenții în accidente

Minuni după adormirea Cuviosului Paisie Aghioritul (B) Intervenții în accidente

 

Minuni după adormirea Cuviosului Paisie (B)

Domnul S. din Kalamata, locuitor în Atena, călătorea cu mașina sa spre Ioanina. Pe drum a fost victima unei ciocniri frontale puternice, în timpul căreia mașina lui a fost distrusă complet, iar el a fost rănit grav la cap. A fost dus de urgență la spital.

 În timp ce se afla în acea stare, a văzut un nor luminos, iar în mijloc, un monah în vârstă. Și deși nu avea o legătură strânsă cu Biserica, însă auzind în acele zile vorbindu-se despre un stareț harismatic, Paisie, în acea nedumerire a sa l-a întrebat deodată pe monahul necunoscut:

Sunteți Starețul Paisie?

Starețul nu i-a răspuns, ci i-a zâmbit și mângâindu-l ușor pe cap i-a spus:

Nu te teme! Te vei face bine!

Atunci domnul S. și-a revenit și cu toate că era uluit de acea întâmplare și nu-l cunoștea pe acel vizitator minunat, a crezut în cuvintele lui. A povestit aceasta doctorilor, iar aceștia, constatând îmbunătățirea stării sale, pe care nu și-o puteau explica omenește, au mărturisit:

Într-adevăr, este vorba de o minune!

După ce a ieșit din spital, pe drum, în timp ce trecea prin fața unei librării, l-a zărit în vitrină pe izbăvitorul său. I-a recunoscut chipul pe coperta unei cărți. Și astfel l-a descoperit pe binefăcătorul său și plin de recunoștință, a cumpărat-o și a citit-o.

Mișcat sufletește, a venit să se închine la „Panaguda” (1 ianuarie 1998), unde a și povestit cele petrecute mai sus. În afară de faptul că l-a izbăvit de o moarte trupească sigură, intervenția Starețului i-a schimbat complet și viața. A căutat duhovnic și s-a spovedit. A încetat să trăiască precum mai înainte în ciuda constrângerilor sâcâietoare ale rudelor lui. „Îmi este cu neputință să continui viața de mai înainte, pentru că îmi vine mereu în minte chipul luminos și zâmbitor al Starețului”, spunea el cu lacrimi în ochi.

*

Un monah aghiorit mărturisește: „Doi mireni au mers la «Panaguda». După ce s-au închinat, au cerut părinților de acolo să le povestească ceva despre Părintele Paisie. Printre altele le-am spus că de la închinătorii ce trec pe la noi, avem multe mărturii despre minunile Starețului de după adormirea sa (apariții ale Starețului în vedenii, vindecări, intervenții în accidente etc.).

Când unul dintre ei a auzit «în accidente», a lăcrimat și i-a spus prietenului său:

Ai văzut? În accidente!…

Apoi m-au rugat să le povestesc chiar și o singură izbăvire din accident. Atunci le-am povestit o întâmplare recentă. Când am ajuns la cuvintele: «i-a apărut un monah într-un nor luminos», acel închinător, care mă întrerupsese și mai înainte, nu s-a mai putut stăpâni și a strigat:

Și mie mi-a apărut într-un nor!

Și mi-a povestit izbăvirea lui minunată din accident în puține cuvinte, căci din pricina emoției nu a putut povesti mai amănunțit:

Alergam cu motocicleta cu o sută patruzeci de kilometri la oră… Deodată m-am ciocnit cu o mașină, dar chiar în acea clipă mi-a apărut un monah într-un nor luminos… Nu am pățit nimic! Soția mea m-a îndemnat: «Caută în fotografiile de prin cărți, ca să afli cine este acel monah!» L-am găsit într-un calendar tipărit de Athoniada1, înconjurat de elevii școlii… Mi-a salvat viața!…”

*

Povestirea unui preot evlavios care studiază în Tesalonic: „Mai demult a venit la mine un tânăr care mi-a spus:

Părinte, ieri am fost gata să mor, dar Dumnezeu m-a izbăvit. Așa cum mergeam cu motocicleta cu viteză mare, deodată m-am izbit de o mașină și am fost aruncat departe de acel loc. Dar în acea clipă, am văzut un monah bătrân care m-a apucat de mâna dreaptă și astfel n-am pățit nimic.

Atunci i-am arătat câteva icoane de sfinți și fotografii cu părinți duhovnicești contemporani. De îndată ce a văzut fotografia Starețului Paisie, a strigat emoționat:

Acesta a fost!

După câteva zile a venit din nou acel tânăr și mi-a spus că în buzunarul de la mâneca dreaptă a canadienei ce o purta (exact în acel loc de unde Starețul l-a apucat), a găsit două iconițe, una cu Mântuitorul și cealaltă cu Starețul Paisie, pe care le pusese mama lui pe ascuns.”

Fragment din cartea Viaţa Cuviosului Paisie Aghioritul scrisă de Ieromonahul Isaac. Traducere din limba greacă de Ieroschim. Ştefan Nuţescu, SCHITUL LACU – SFÂNTUL MUNTE ATHOS. Editura Evanghelismos, Bucureşti 2005.

1 Athoniada – Seminarul Teologic din Sfântul Munte.

Minuni după adormirea Cuviosului Paisie Aghioritul (B) Intervenții în accidente

Comments are disabled