/ Category / Virtuți

Virtuți

Asceza făcută cu discernământ împreună cu smerenia şi dragostea sfinţesc pe om foarte repede, chiar şi cu mai puţină osteneală…
O altă perspectivă asupra vieții   Pr. Ionuț Cocea Pentalofos, Kozani, Grecia Sunt momente în viaţa noastră „cea de toate…
  Munca multă, cu oboseala şi împrăştierea ei, mai ales când se face în grabă alungă trezvia şi sălbăti­ceşte sufletul.…
    Din focul ispitelor prin care au trecut, Sfinţii au dobândit sfinţenie şi experienţă duhovnicească, pe care ne-au lăsat-o…
    Fericiţi sunt acei oameni care au reuşit să imite pământul cel smerit care, deşi este călcat de toţi,…
Dragostea duhovnicească este mai înaltă decât dragostea ce o au fraţii după trup, pentru că înru­deşte pe om prin Hristos…
Pentru ca cineva să sporească în călugărie va trebui să fie înţelept, să aibă bărbăţie, să se nevoiască cu multă…
În afară de metanii, pe care nu trebuie să le facem imediat după masă, deoarece vatămă foarte mult, mai mult…
Pe lângă aceste pricini ale războiului nefiresc al trupului, va trebui să fim atenţi şi la alte lucruri, care se…
În cazul în care eşti un om simplu şi nu poţi intra în adevărata noimă a Sfinţilor Părinţi trezvitori ai…