/ Predici şi articole / Poem la Cincizecime: DUHUL SFÂNT ZĂMISLEȘTE BISERICA

Poem la Cincizecime: DUHUL SFÂNT ZĂMISLEȘTE BISERICA

Poem la Cincizecime: DUHUL SFÂNT ZĂMISLEȘTE BISERICA

La-nceput, când peste haos

Paracletul cald clocea

și Cuvântul în Pronaos

Basilica concepea,

 

Experiența Cincizecimii

de atuncea se trăia

și postul Patruzecimii

pentru asta se cerea.

 

La plinirea vremii-n Naos

FIE MIE glăsuit

făcu din Cuvânt un PAOS,

Jertfa ce ne-a mântuit.

 

Și în ziua Învierii

Soarele-a irupt sublim

pregătind a înfierii

slavă în Ierusalim.

 

În Altar stând corifeii

cu Fecioara la mijloc,

Duhu-n iureșul scânteii,

în limbi noi ca și de foc,

 

S-așternu la Cincizecime

peste ceata de aleși

zămislind nou Trup, anume

pentru viața cea de veci.

 

La-nceputuri, în Pronaos,

cel dintâi Adam murea,

mai târziu, Hristos, în Naos,

pe satan îl biruia

 

Și rupând Catapeteasma

intră-n Rai biruitor

pogorând ca și Agheasma

Paracletul născător.

 

Pr. Petru Roncea

sursa: potirulviisoarei.ro

Poem la Cincizecime: DUHUL SFÂNT ZĂMISLEȘTE BISERICA

Comments are disabled

Comments are closed.