/ Provocări contemporane / „Să simți că te are Dumnezeu în El…”

„Să simți că te are Dumnezeu în El…”

„Să simți că te are Dumnezeu în El...”„Tu, Doamne, toate le știi, Tu știi că Te iubesc”. Doamne, Tu știi că Te iubesc. Poate nu putem să spunem aceasta, așa cum a spus-o Petru lui Hristos, dar putem să spunem: „Doamne, vreau să Te iubesc, și cred că poți să mă faci să Te iubesc”. Aceasta este deja iubire pentru Hristos.
 
Hristos nu ne respinge și nu „ne ia la rost” pentru că ne vede începători și neexperimentați în cele duhovnicești. Așteaptă însă să ne smerim cum se cuvine.
 
Trebuie să înțelegem bine că păcatul este necurăție, și cu toate puterile tale și cu toată voința ta să vrei să te curățești de această necurăție.
 
Cel mai important lucru este să primești luminarea lui Dumnezeu, „transfuzia” energiei necreate a lui Dumnezeu în tine, să simți că te are Dumnezeu în El. Aceasta este minunea cea mare și nu faptul de a „vedea” sau a „auzi” ceva minunat. Uneori, întreaga noastră luptă duhovnicească, din cauza auto-justificării,are drept rezultat întârzierea lucrării de transfigurare a sufletului de către harul Sfântului Duh.
 

Pr. Simeon Kraiopoulos

Sf. Mănăstire „Nașterea Maicii Domnului” Panorama-Tesalonic

Traducere din lb. greacă – Elisei Roncea

„Să simți că te are Dumnezeu în El…”

Comments are disabled